پایگاه خبری حسنا - آخرين عناوين آذربایجان شرقی http://www.hosnanews.ir/News/azarbayjansharghi Sun, 24 Oct 2021 15:03:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal1/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری حسنا http://www.hosnanews.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری حسنا آزاد است. Sun, 24 Oct 2021 15:03:10 GMT آذربایجان شرقی 60 مصائب عدالت خواهی http://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/557/مصائب-عدالت-خواهی ​موضوع عدالت و برقراری آن یکی از اساسی ترین دغدغه های بشری از دوران باستان تاکنون بوده است. تعریف و تفسیرهای گوناگونی از مفهوم عدالت در دورانهای مختلف توسط فیلسوفان ارایه شده است. ]]> آذربایجان شرقی Sun, 07 Jun 2020 22:02:10 GMT http://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/557/مصائب-عدالت-خواهی