تاريخچه

تاریخچه شکل گیری حزب مردم سالاری
 

حزب مردمسالاری به دنبال پیروزی محمد خاتمی در دوم خرداد 1376 با تلاش جمعی از فعالان اصلاح طلب و به منظور حمایت از گفتمان اصلاح طلبی در سال 1377 ابتدا در شهرهای استان سمنان شکل گرفت و پس از تصویب اساسنامه آن در تاریخ 1378/7/3 در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، پروانه آن در دهم آبان 1378 به نام حزب مدافعین پیام دوم خرداد صادر شد .در پی برگزاری اولین کنگره در دوم خرداد 1381 نام این حزب به حزب مردم سالاری تغییر نام یافت و اصلاحات اساسنامه آن در مورخ 81/6/4 به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب رسید.

روزنامه مردم سالاری ارگان رسمی این حزب از تاریخ 1 دیماه 1380 شروع به کار کرده و تا کنون بدون هیچ وقفه ای منتشر شده است.حزب مردمسالاری به معنای واقعی کلمه از "پایین" به "بالا" شکل گرفته است و هرگز هیچ مقام دولتی یا حکومتی در تاسیس آن نقشی نداشته است و خوشبختانه تاکنون وامدار هیچ نهاد و موسسه و یا به اصطلاح شخصیت حقیقی یا حقوقی نشده و با هویتی مستقل به صورت خودجوش از متن عموم مردم برخاسته است.